بیوگرافی کامل محمد فتاح سوزن چی

متن کامل بیوگرافی محمد فتاح سوزن چی

«محمد فتاح سوزن چی» در آثاری همچون «دو فرشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد فتاح سوزن چی

«محمد فتاح سوزن چی» در آثاری همچون «دو فرشته» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد فتاح سوزن چی

آخرین مشارکت های کاربران