بیوگرافی کامل آزاده مهدی‌زاده

متن کامل بیوگرافی آزاده مهدی‌زاده

«آزاده مهدی‌زاده» در آثاری همچون «یادم تو رو فراموش»، «خورشید نیمه‌شب»، «تیغ و ترنج»، «کیمیا»، «محرمانه تهران»، «دوازده صندلی»، «ارثیه شوم»، «پرانتز باز»، «سپید و سیاه»، «افراطی ها»، «دختران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی آزاده مهدی‌زاده

«آزاده مهدی‌زاده» در آثاری همچون «یادم تو رو فراموش»، «خورشید نیمه‌شب»، «تیغ و ترنج»، «کیمیا»، «محرمانه تهران»، «دوازده صندلی»، «ارثیه شوم»، «پرانتز باز»، «سپید و سیاه»، «افراطی ها»، «دختران» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های آزاده مهدی‌زاده

آخرین مشارکت های کاربران