بیوگرافی کامل بیژن محتشم

متن کامل بیوگرافی بیژن محتشم

«بیژن محتشم» در آثاری همچون «جنگ 77»، «صمد و فولادزره دیو»، «مسافرخانه سعادت»، «گیس بریده»، «همسر دلخواه من»، «سارای»، «معجزه خنده»، «بوی خوش زندگی»، «سفر به خیر»، «من زمین را دوست دارم»، «دندون طلا»، «مسافران دره انار»، «آتش پنهان»، «آهوی وحشی»، «زنبورک»، «ستارخان»، «مطرب»، «خانواده سرکار غضنفر»، «بی گناهی در شهر»، «وامپیر، زن خون آشام»، «مردی از اصفهان»، «گنج قارون»، «فرار»، «پستچی»، «خروس بی‌محل»، «شارلاتان»، «مومیایی»، «سنگ اول»، «هرچی تو بخوای»، «گدایان تهران»، «فرار از حقیقت»، «عصیان»، «حاتم طایی»، «مرخصی اجباری»، «همه‌سر حریف»، «سرسام»، «قهرمان قهرمانان»، «نابغه هفت‌ماهه»، «جاده مرگ»، «وحشت»، «عروس دهکده» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بیژن محتشم

«بیژن محتشم» در آثاری همچون «جنگ 77»، «صمد و فولادزره دیو»، «مسافرخانه سعادت»، «گیس بریده»، «همسر دلخواه من»، «سارای»، «معجزه خنده»، «بوی خوش زندگی»، «سفر به خیر»، «من زمین را دوست دارم»، «دندون طلا»، «مسافران دره انار»، «آتش پنهان»، «آهوی وحشی»، «زنبورک»، «ستارخان»، «مطرب»، «خانواده سرکار غضنفر»، «بی گناهی در شهر»، «وامپیر، زن خون آشام»، «مردی از اصفهان»، «گنج قارون»، «فرار»، «پستچی»، «خروس بی‌محل»، «شارلاتان»، «مومیایی»، «سنگ اول»، «هرچی تو بخوای»، «گدایان تهران»، «فرار از حقیقت»، «عصیان»، «حاتم طایی»، «مرخصی اجباری»، «همه‌سر حریف»، «سرسام»، «قهرمان قهرمانان»، «نابغه هفت‌ماهه»، «جاده مرگ»، «وحشت»، «عروس دهکده» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «طراح چهره‌پردازی»، «چهره‌پرداز»، «جلوه‌های ویژه بصری»، «دستیار فیلمبردار» حضور داشته است.

جوایز بیژن محتشم
جوایز بیژن محتشم
جوایز بیژن محتشم
بیژن محتشم در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1372
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1340
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بیژن محتشم

آخرین مشارکت های کاربران