بیوگرافی کامل شیرین شمسیان

متن کامل بیوگرافی شیرین شمسیان

«شیرین شمسیان» در آثاری همچون «درباره الی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شیرین شمسیان

«شیرین شمسیان» در آثاری همچون «درباره الی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.5
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شیرین شمسیان

آخرین مشارکت های کاربران