بیوگرافی کامل کریم مرایی

متن کامل بیوگرافی کریم مرایی

«کریم مرایی» در آثاری همچون «جایی برای زندگی»، «پروانه»، «بوی بهشت»، «عقرب»، «پرواز از اردوگاه»، «تبعیدی‌ها»، «قربانی»، «مهاجران»، «دندان مار»، «خواستگاری»، «دایره مینا»، «زنبورک»، «دوئل»، «من ترانه 15 سال دارم»، «علی و دنی»، «رابطه پنهانی»، «ستارخان»، «پارتی»، «هشت پا»، «یک شب»، «برگ برنده»، «طلای سرخ»، «بمانی»، «لاک پشت»، «آدم‌برفی»، «بندر مه‌آلود»، «دو روی سکه»، «‌مخترع‌ 2001»، «عروس»، «عشق و مرگ»، «مرگ یزدگرد»، «بن‌بست»، «شطرنج باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کریم مرایی

«کریم مرایی» در آثاری همچون «جایی برای زندگی»، «پروانه»، «بوی بهشت»، «عقرب»، «پرواز از اردوگاه»، «تبعیدی‌ها»، «قربانی»، «مهاجران»، «دندان مار»، «خواستگاری»، «دایره مینا»، «زنبورک»، «دوئل»، «من ترانه 15 سال دارم»، «علی و دنی»، «رابطه پنهانی»، «ستارخان»، «پارتی»، «هشت پا»، «یک شب»، «برگ برنده»، «طلای سرخ»، «بمانی»، «لاک پشت»، «آدم‌برفی»، «بندر مه‌آلود»، «دو روی سکه»، «‌مخترع‌ 2001»، «عروس»، «عشق و مرگ»، «مرگ یزدگرد»، «بن‌بست»، «شطرنج باد» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «گروه فیلمبرداری»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.2
1382
6.8
1380
6.6
1379
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1357
0.0
1355
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کریم مرایی