بیوگرافی کامل بهناز توسلی

متن کامل بیوگرافی بهناز توسلی

«بهناز توسلی» در آثاری همچون «مشمشه»، «در حاشیه»، «دزدان خیابان جردن»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی بهناز توسلی

«بهناز توسلی» در آثاری همچون «مشمشه»، «در حاشیه»، «دزدان خیابان جردن»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های بهناز توسلی

آخرین مشارکت های کاربران