بیوگرافی کامل عباس موسوی

متن کامل بیوگرافی عباس موسوی

«عباس موسوی» در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ»، «من»، «نیم»، «امروز»، «ملکه»، «دختران»، «به من نگاه کن»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «کیمیا»، «زینت»، «بیا با من»، «خسوف»، «عقود»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «بازیگر»، «قرمز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس موسوی

«عباس موسوی» در آثاری همچون «بزرگ خیلی بزرگ»، «من»، «نیم»، «امروز»، «ملکه»، «دختران»، «به من نگاه کن»، «دیوانه ای از قفس پرید»، «کیمیا»، «زینت»، «بیا با من»، «خسوف»، «عقود»، «سیزده گربه روی شیروانی»، «بازیگر»، «قرمز» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «اجرای جلوه‌های ویژه میدانی»، «دستیار تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.9
1394
7.0
1393
7.0
1392
6.9
1390
7.0
1388
7.0
1381
6.8
1381
6.9
1373
7.0
1372
0.0
1371
0.0
1371
0.0
1363
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1378
6.9
375,000,000 (تومان)
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس موسوی