بیوگرافی کامل اسرافیل علمداری

متن کامل بیوگرافی اسرافیل علمداری

«اسرافیل علمداری» در آثاری همچون «پژواک»، «یوسف پیامبر»، «سرعت»، «مردان آنجلس»، «ایوب پیامبر»، «سجاده آتش»، «بر بال فرشتگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اسرافیل علمداری

«اسرافیل علمداری» در آثاری همچون «پژواک»، «یوسف پیامبر»، «سرعت»، «مردان آنجلس»، «ایوب پیامبر»، «سجاده آتش»، «بر بال فرشتگان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اسرافیل علمداری

آخرین مشارکت های کاربران