بیوگرافی کامل ارسام طهرانچی

متن کامل بیوگرافی ارسام طهرانچی

«ارسام طهرانچی» در آثاری همچون «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ارسام طهرانچی

«ارسام طهرانچی» در آثاری همچون «زمهریر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ارسام طهرانچی

آخرین مشارکت های کاربران