بیوگرافی کامل سودابه علی‌پور

متن کامل بیوگرافی سودابه علی‌پور

«سودابه علی‌پور» در آثاری همچون «تونل»، «کیمیا»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «یوسف پیامبر»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «گیس بریده»، «دوئل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سودابه علی‌پور

«سودابه علی‌پور» در آثاری همچون «تونل»، «کیمیا»، «بوی گندم / این جا تاریک نیست»، «یوسف پیامبر»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «گیس بریده»، «دوئل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
6.9
1391
7.0
1389
7.2
1386
7.0
1385
7.2
1385
7.2
1382
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سودابه علی‌پور

آخرین مشارکت های کاربران