بیوگرافی کامل لاله کریمی

متن کامل بیوگرافی لاله کریمی

«لاله کریمی» در آثاری همچون «پنجشنبه آخر ماه»، «ناسپاس»، «شب حورا»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «فریاد عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی لاله کریمی

«لاله کریمی» در آثاری همچون «پنجشنبه آخر ماه»، «ناسپاس»، «شب حورا»، «سنگ، کاغذ، قیچی»، «فریاد عشق» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های لاله کریمی