بیوگرافی کامل حجت‌الله ایوبی

متولد: 01 فروردین 1342
در: ایران ، مازندران ، کلاردشت

متن کامل بیوگرافی حجت‌الله ایوبی

حجت‌الله ایوبی متولد ۱۳۴۲ در کلاردشت چالوس است. وی دانش‌آموخته دانشگاه لیون دو فرانسه و همچنین دانشگاه امام صادق (ع) است و به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط کامل دارد. از جمله سوابق شغلی ایشان می‌توان به ریاست موسسه فرهنگی سازمان اکو، معاونت اجتماعی فرهنگی و شوراهای وزارت کشور، مشاور بین‌الملل دانشکده مطالعات جهان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق (ع)، مدیرکل آموزش دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد. همچنین از سوابق علمی ایشان می‌توان به عضویت در هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، عضویت در شورای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی، عضویت در شورای غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی فصلنامه انقلاب اسلامی، استاد مدعو دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تولوز، حضور به عنوان محقق وابسته خارجی انستیتوی علوم سیاسی لیون، عضویت در هیئت تحریریه مجله فرانسوی کلمات دانشگاه لیون دو نام برد. حجت‌الله ایوبی اکنون رئیس هیئت امناء مدرسه ملی سینمای ایران است.

متن کامل بیوگرافی حجت‌الله ایوبی

حجت‌الله ایوبی متولد ۱۳۴۲ در کلاردشت چالوس است. وی دانش‌آموخته دانشگاه لیون دو فرانسه و همچنین دانشگاه امام صادق (ع) است و به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عربی تسلط کامل دارد. از جمله سوابق شغلی ایشان می‌توان به ریاست موسسه فرهنگی سازمان اکو، معاونت اجتماعی فرهنگی و شوراهای وزارت کشور، مشاور بین‌الملل دانشکده مطالعات جهان، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فرانسه، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)، مدیرکل تحصیلات تکمیلی دانشگاه امام صادق (ع)، مدیرکل آموزش دانشگاه امام صادق(ع) اشاره کرد. همچنین از سوابق علمی ایشان می‌توان به عضویت در هیئت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران، عضویت در شورای علوم سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی، عضویت در شورای غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی فصلنامه انقلاب اسلامی، استاد مدعو دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تولوز، حضور به عنوان محقق وابسته خارجی انستیتوی علوم سیاسی لیون، عضویت در هیئت تحریریه مجله فرانسوی کلمات دانشگاه لیون دو نام برد. حجت‌الله ایوبی اکنون رئیس هیئت امناء مدرسه ملی سینمای ایران است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
5.0
1393
7.0
1393
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حجت‌الله ایوبی