بیوگرافی کامل حمیرا نعمت‌اله

متن کامل بیوگرافی حمیرا نعمت‌اله

«حمیرا نعمت‌اله» در آثاری همچون «بی‌حسی موضعی»، «پیلوت»، «در وجه حامل»، «میلیونر میامی»، «سد معبر»، «اژدها وارد می‌شود»، «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «عادت نمی‌کنیم»، «نزدیکتر»، «بهمن»، «اعترافات ذهن خطرناک من»، «مردن به وقت شهريور»، «شب بیرون»، «دو 2»، «آرایش غلیظ»، «پس كوچه‌های شمرون»، «پرویز»، «يك، دو، سه،... پنج»، «دهلیز»، «به خاطر پونه»، «من و زیبا»، «خوابم می‌آد» به عنوان «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حمیرا نعمت‌اله

«حمیرا نعمت‌اله» در آثاری همچون «بی‌حسی موضعی»، «پیلوت»، «در وجه حامل»، «میلیونر میامی»، «سد معبر»، «اژدها وارد می‌شود»، «خانه‌ای در خیابان چهل‌ و‌ یکم»، «عادت نمی‌کنیم»، «نزدیکتر»، «بهمن»، «اعترافات ذهن خطرناک من»، «مردن به وقت شهريور»، «شب بیرون»، «دو 2»، «آرایش غلیظ»، «پس كوچه‌های شمرون»، «پرویز»، «يك، دو، سه،... پنج»، «دهلیز»، «به خاطر پونه»، «من و زیبا»، «خوابم می‌آد» به عنوان «منشی صحنه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حمیرا نعمت‌اله

آخرین مشارکت های کاربران