بیوگرافی کامل عالیه چارچوبی

متن کامل بیوگرافی عالیه چارچوبی

«عالیه چارچوبی» در آثاری همچون «در انتظار معجزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عالیه چارچوبی

«عالیه چارچوبی» در آثاری همچون «در انتظار معجزه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.3
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عالیه چارچوبی

آخرین مشارکت های کاربران