بیوگرافی کامل رضا آقاربی

متن کامل بیوگرافی رضا آقاربی

«رضا آقاربی» در آثاری همچون «یوسف پیامبر»، «مختارنامه»، «دایره سرخ»، «ماه عسل»، «عروس حلبچه»، «صخره سبز»، «خانه‌ای مثل شهر ما»، «حماسه دره شیلر»، «پرچمدار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا آقاربی

«رضا آقاربی» در آثاری همچون «یوسف پیامبر»، «مختارنامه»، «دایره سرخ»، «ماه عسل»، «عروس حلبچه»، «صخره سبز»، «خانه‌ای مثل شهر ما»، «حماسه دره شیلر»، «پرچمدار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار دوم کارگردان» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا آقاربی