بیوگرافی کامل راحله یوشعی

متن کامل بیوگرافی راحله یوشعی

«راحله یوشعی» در آثاری همچون «طعم شیرین خیال»، «مواجهه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی راحله یوشعی

«راحله یوشعی» در آثاری همچون «طعم شیرین خیال»، «مواجهه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1393
7.0
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های راحله یوشعی

آخرین مشارکت های کاربران