بیوگرافی کامل محسن شریفی

متن کامل بیوگرافی محسن شریفی

«محسن شریفی» در آثاری همچون «پدر»، «شب حورا»، «شاید عشق نبود»، «توکیو بدون توقف»، «گاوخونی»، «سی امین روز»، «بر سر دوراهی»، «دامنه‌های سفید»، «مواجهه»، «شوکران»، «هنگامه»، «ویلایی‌ها»، «مانا»، «تک درخت‌ها»، «قطار کودکی»، «دختری به نام تندر»، «جهان پهلوان تختی»، «دلدادگان» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «گروه کارگردانی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محسن شریفی

«محسن شریفی» در آثاری همچون «پدر»، «شب حورا»، «شاید عشق نبود»، «توکیو بدون توقف»، «گاوخونی»، «سی امین روز»، «بر سر دوراهی»، «دامنه‌های سفید»، «مواجهه»، «شوکران»، «هنگامه»، «ویلایی‌ها»، «مانا»، «تک درخت‌ها»، «قطار کودکی»، «دختری به نام تندر»، «جهان پهلوان تختی»، «دلدادگان» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «مدیر صحنه»، «دستیار فیلمبردار»، «دستیار صحنه»، «دستیار لباس»، «مدیر تدارکات»، «گروه کارگردانی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.5
1396
7.0
1386
7.0
1383
6.7
1381
7.3
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1397
7.5
1396
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
1397
7.5
1396
0.0
1391
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1383
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
7.0
1387
7.0
1386
0.0
1386
7.3
1381
6.7
1381
7.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1386
6.7
1381
7.0
1381
7.3
1381
7.2
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.4
1396
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محسن شریفی