بیوگرافی کامل حسن رشیدی

متن کامل بیوگرافی حسن رشیدی

«حسن رشیدی» در آثاری همچون «بدرود بغداد»، «عصر روز دهم»، «عروس آتش»، «شمارش معکوس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسن رشیدی

«حسن رشیدی» در آثاری همچون «بدرود بغداد»، «عصر روز دهم»، «عروس آتش»، «شمارش معکوس» به عنوان «بازیگر»، «دستیار تدارکات»، «گروه تولید» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1388
7.0
1387
6.9
1378
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسن رشیدی