بیوگرافی کامل ارسلان رجبی

متن کامل بیوگرافی ارسلان رجبی

«ارسلان رجبی» در آثاری همچون «#ساعت_چهار»، «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ارسلان رجبی

«ارسلان رجبی» در آثاری همچون «#ساعت_چهار»، «خیلی دور، خیلی نزدیک» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
0.0
1395
6.9
1383
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ارسلان رجبی

آخرین مشارکت های کاربران