بیوگرافی کامل افشین نخعی

متن کامل بیوگرافی افشین نخعی

«افشین نخعی» در آثاری همچون «نفر هفتم»، «انتظار»، «بچه مهندس»، «گسل»، «کمی دور کمی نزدیک»، «پدر آن دیگری»، «دربند اروند»، «سفر ناتمام»، «روز عزیز»، «عقاب صحرا»، «دیدار در سپیده‌دم»، «گلوگاه شیطان»، «چهل سالگی»، «موش»، «زادبوم»، «سفر سبز»، «صدای سخن عشق»، «آواز قو»، «سرعت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی افشین نخعی

«افشین نخعی» در آثاری همچون «نفر هفتم»، «انتظار»، «بچه مهندس»، «گسل»، «کمی دور کمی نزدیک»، «پدر آن دیگری»، «دربند اروند»، «سفر ناتمام»، «روز عزیز»، «عقاب صحرا»، «دیدار در سپیده‌دم»، «گلوگاه شیطان»، «چهل سالگی»، «موش»، «زادبوم»، «سفر سبز»، «صدای سخن عشق»، «آواز قو»، «سرعت» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های افشین نخعی