بیوگرافی کامل ابراهیم اکبری

متن کامل بیوگرافی ابراهیم اکبری

«ابراهیم اکبری» در آثاری همچون «پرستاران»، «کوپال» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابراهیم اکبری

«ابراهیم اکبری» در آثاری همچون «پرستاران»، «کوپال» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1395
7.1
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابراهیم اکبری

آخرین مشارکت های کاربران