بیوگرافی کامل محمد کشاورز

متن کامل بیوگرافی محمد کشاورز

«محمد کشاورز» در آثاری همچون «علی و دنی»، «بیست و یک روز بعد» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد کشاورز

«محمد کشاورز» در آثاری همچون «علی و دنی»، «بیست و یک روز بعد» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.6
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1395
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد کشاورز

آخرین مشارکت های کاربران