بیوگرافی کامل حسین امینی

متن کامل بیوگرافی حسین امینی

«حسین امینی» در آثاری همچون «لیسانسه‌ها»، «زمهریر»، «لج و لجبازی»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «شکوفه‌های سنگی»، «صفرعلی»، «روزنه امید»، «آسمون جل»، «دوچ»، «در امتداد شهر»، «خیلی هم ممنون»، «پسر مریم»، «مرد روز»، «دلدادگان»، «خاک و مرجان»، «شرقی»، «اخراجی‌ها 2»، «من سالوادور نیستم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «تصویربردار پشت صحنه»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «هماهنگی» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین امینی

«حسین امینی» در آثاری همچون «لیسانسه‌ها»، «زمهریر»، «لج و لجبازی»، «پیک‌‌نیک در میدان جنگ»، «شکوفه‌های سنگی»، «صفرعلی»، «روزنه امید»، «آسمون جل»، «دوچ»، «در امتداد شهر»، «خیلی هم ممنون»، «پسر مریم»، «مرد روز»، «دلدادگان»، «خاک و مرجان»، «شرقی»، «اخراجی‌ها 2»، «من سالوادور نیستم» به عنوان «بازیگر»، «مدیر تدارکات»، «تصویربردار پشت صحنه»، «مدیر تهیه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «هماهنگی» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1397
6.8
1389
7.0
1388
0.0
1351
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1347
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.6
1396
7.0
1395
7.1
1391
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.5
1394
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین امینی