بیوگرافی کامل کیانوش اسلامی

متن کامل بیوگرافی کیانوش اسلامی

«کیانوش اسلامی» در آثاری همچون «چشمان زیبای طبقه آخر»، «تا ده بشمار»، «شکاف»، «تفاخر»، «فوتبالی ها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کیانوش اسلامی

«کیانوش اسلامی» در آثاری همچون «چشمان زیبای طبقه آخر»، «تا ده بشمار»، «شکاف»، «تفاخر»، «فوتبالی ها» به عنوان «کارگردان»، «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
7.0
1396
0.0
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
0.0
1389
6.9
1388
0.0
1388
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کیانوش اسلامی

آخرین مشارکت های کاربران