بیوگرافی کامل سیروس اسنقی

متن کامل بیوگرافی سیروس اسنقی

«سیروس اسنقی» در آثاری همچون «بی نشون»، «ساحل امن»، «سیگنال وارونه»، «دل بی قرار»، «وعده دیدار»، «قرار ما این نبود»، «جعبه ای پر از مهر»، «قرنطینه»، «اخراجی‌ها»، «پسر آدم دختر حوا» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی سیروس اسنقی

«سیروس اسنقی» در آثاری همچون «بی نشون»، «ساحل امن»، «سیگنال وارونه»، «دل بی قرار»، «وعده دیدار»، «قرار ما این نبود»، «جعبه ای پر از مهر»، «قرنطینه»، «اخراجی‌ها»، «پسر آدم دختر حوا» به عنوان «بازیگر»، «با تشکر از» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های سیروس اسنقی

آخرین مشارکت های کاربران