بیوگرافی کامل ابوالفضل کریمی

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل کریمی

«ابوالفضل کریمی» در آثاری همچون «خانه زیر آب»، «من ترانه 15 سال دارم»، «جان سخت»، «رنو تهران 29»، «سال‌های خاکستر»، «پرستار شب» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ابوالفضل کریمی

«ابوالفضل کریمی» در آثاری همچون «خانه زیر آب»، «من ترانه 15 سال دارم»، «جان سخت»، «رنو تهران 29»، «سال‌های خاکستر»، «پرستار شب» به عنوان «بازیگر»، «فیلمبردار»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1376
5.7
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1367
7.0
1366
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ابوالفضل کریمی

آخرین مشارکت های کاربران