بیوگرافی کامل ملیکا شعبان

متن کامل بیوگرافی ملیکا شعبان

«ملیکا شعبان» در آثاری همچون «یتیم‌خانه ایران»، «رسوایی 2»، «رسوایی»، «فیتیله و ماه پیشونی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی ملیکا شعبان

«ملیکا شعبان» در آثاری همچون «یتیم‌خانه ایران»، «رسوایی 2»، «رسوایی»، «فیتیله و ماه پیشونی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های ملیکا شعبان

آخرین مشارکت های کاربران