بیوگرافی کامل محمدعلی تقوی

در: ایران یزد ، ،

متن کامل بیوگرافی محمدعلی تقوی

«محمدعلی تقوی» در آثاری همچون «گسل»، «قرارمون پارک شهر»، «شمعدونی»، «در حاشیه»، «فوق سری»، «حنا»، «چرک نویس»، «دودکش»، «پژمان»، «دزد و پلیس»، «میگرن»، «نقطه سر خط» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمدعلی تقوی

«محمدعلی تقوی» در آثاری همچون «گسل»، «قرارمون پارک شهر»، «شمعدونی»، «در حاشیه»، «فوق سری»، «حنا»، «چرک نویس»، «دودکش»، «پژمان»، «دزد و پلیس»، «میگرن»، «نقطه سر خط» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمدعلی تقوی

آخرین مشارکت های کاربران