بیوگرافی کامل روح‌الله جعفر‌بگلو

متن کامل بیوگرافی روح‌الله جعفر‌بگلو

«روح‌الله جعفر‌بگلو» در آثاری همچون «آرینا»، «برمودا»، «در میان خاکستر»، «وقتی لیموها زرد شدند»، «او»، «مینو»، «روییدن در باد»، «نامزد آمریکایی من»، «فقط چشم‌هایت را ببند»، «آدم»، «رامی»، «کنار رودخانه»، «باد به دستان»، «ساکنین سرزمین سکوت»، «خلبان»، «زن شرقی»، «جان سخت»، «لاک پشت»، «عروس آتش»، «شیدا»، «شور زندگی»، «یاس های وحشی»، «دیدار»، «سجاده آتش»، «بر بال فرشتگان»، «آب و آتش»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «روبان قرمز»، «حمله به H-3»، «زمانی دیگر»، «روزی که هوا ایستاد»، «آخرین شناسایی»، «وصل نیکان»، «مرد ناتمام»، «بدوک»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «راز خنجر» به عنوان «تهیه‌کننده»، «مدیر صدابرداری»، «صدابردار»، «صداگذار»، «دستیار صدابردار»، «دستیار صداگذار»، «صدا»، «میکس»، «دستیار صدا»، «گروه صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی روح‌الله جعفر‌بگلو

«روح‌الله جعفر‌بگلو» در آثاری همچون «آرینا»، «برمودا»، «در میان خاکستر»، «وقتی لیموها زرد شدند»، «او»، «مینو»، «روییدن در باد»، «نامزد آمریکایی من»، «فقط چشم‌هایت را ببند»، «آدم»، «رامی»، «کنار رودخانه»، «باد به دستان»، «ساکنین سرزمین سکوت»، «خلبان»، «زن شرقی»، «جان سخت»، «لاک پشت»، «عروس آتش»، «شیدا»، «شور زندگی»، «یاس های وحشی»، «دیدار»، «سجاده آتش»، «بر بال فرشتگان»، «آب و آتش»، «دختری با کفش‌های کتانی»، «روبان قرمز»، «حمله به H-3»، «زمانی دیگر»، «روزی که هوا ایستاد»، «آخرین شناسایی»، «وصل نیکان»، «مرد ناتمام»، «بدوک»، «حکایت آن مرد خوشبخت»، «راز خنجر» به عنوان «تهیه‌کننده»، «مدیر صدابرداری»، «صدابردار»، «صداگذار»، «دستیار صدابردار»، «دستیار صداگذار»، «صدا»، «میکس»، «دستیار صدا»، «گروه صدا» حضور داشته است.

فیلموگرافی روح‌الله جعفر‌بگلو

(+ اضافه کردن اثر به سوابق روح‌الله جعفر‌بگلو)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1396
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1396
0.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
7.0
1390
0.0
1385
7.0
1382
0.0
1382
6.9
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1377
7.0
1377
6.7
1376
7.0
1373
7.0
1372
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
7.1
1377
7.0
1377
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1395
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران نشده
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
7.0
1372
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
5.8
1370
0.0
1369
7.0
1369
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های روح‌الله جعفر‌بگلو

آخرین مشارکت های کاربران