بیوگرافی کامل مجید دربهشتی

متن کامل بیوگرافی مجید دربهشتی

«مجید دربهشتی» در آثاری همچون «سیزده 59»، «اسب حیوان نجیبی است»، «هیچ»، «آن‌جا»، «بیست»، «آدم»، «خواب‌های دنباله دار»، «بی‌خود و بی‌جهت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید دربهشتی

«مجید دربهشتی» در آثاری همچون «سیزده 59»، «اسب حیوان نجیبی است»، «هیچ»، «آن‌جا»، «بیست»، «آدم»، «خواب‌های دنباله دار»، «بی‌خود و بی‌جهت» به عنوان «بازیگر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «با تشکر از» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1389
6.9
1389
7.6
1388
0.0
1387
7.3
1387
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
7.6
1388
7.0
1388
7.3
1387
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.3
1390
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید دربهشتی

آخرین مشارکت های کاربران