بیوگرافی کامل مجید غفاری

متن کامل بیوگرافی مجید غفاری

«مجید غفاری» در آثاری همچون «قرارمون پارک شهر»، «گشت ارشاد»، «پل چوبی»، «جرم»، «نخودی»، «بیداری رویاها»، «محاکمه در خیابان»، «اخراجی‌ها 2»، «دعوت»، «پسر تهرونی»، «دست‌های خالی»، «عاشق»، «راننده تاکسی»، «مختارنامه»، «پرونده هاوانا»، «آخر بازی»، «تخته سیاه»، «33 روز»، «ایران برگر»، «می‌زاک(بچه من)»، «سنتوری»، «شوریده»، «مکس»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «مهمان مامان»، «شب های روشن»، «هفت ترانه»، «سگ‌کشی»، «شیرهای جوان»، «هیوا»، «آژانس شیشه‌ای»، «اعاده امنیت»، «بوی پیراهن یوسف»، «مرد آفتابی»، «مستاجر» به عنوان «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مجید غفاری

«مجید غفاری» در آثاری همچون «قرارمون پارک شهر»، «گشت ارشاد»، «پل چوبی»، «جرم»، «نخودی»، «بیداری رویاها»، «محاکمه در خیابان»، «اخراجی‌ها 2»، «دعوت»، «پسر تهرونی»، «دست‌های خالی»، «عاشق»، «راننده تاکسی»، «مختارنامه»، «پرونده هاوانا»، «آخر بازی»، «تخته سیاه»، «33 روز»، «ایران برگر»، «می‌زاک(بچه من)»، «سنتوری»، «شوریده»، «مکس»، «رستگاری در هشت و بیست دقیقه»، «مهمان مامان»، «شب های روشن»، «هفت ترانه»، «سگ‌کشی»، «شیرهای جوان»، «هیوا»، «آژانس شیشه‌ای»، «اعاده امنیت»، «بوی پیراهن یوسف»، «مرد آفتابی»، «مستاجر» به عنوان «دستیار فیلمبردار»، «دستیار اول فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مجید غفاری