بیوگرافی کامل عباس جهانبخش

متن کامل بیوگرافی عباس جهانبخش

«عباس جهانبخش» در آثاری همچون «رهاتر از دریا»، «بیا با من»، «چشم‌هایم برای تو»، «دایان باخ»، «دادستان»، «دو نیمه سیب»، «دیدار در استانبول»، «عشق و مرگ»، «آرزوی بزرگ»، «خانه خراب»، «زیر پوست شب»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «صدا»، «دستیار صدا» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس جهانبخش

«عباس جهانبخش» در آثاری همچون «رهاتر از دریا»، «بیا با من»، «چشم‌هایم برای تو»، «دایان باخ»، «دادستان»، «دو نیمه سیب»، «دیدار در استانبول»، «عشق و مرگ»، «آرزوی بزرگ»، «خانه خراب»، «زیر پوست شب»، «تجاوز» به عنوان «بازیگر»، «تهیه‌کننده»، «سرمایه‌گذار»، «مجری طرح»، «مدیر تولید»، «صدا»، «دستیار صدا» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.0
1373
0.0
1371
0.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.0
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1354
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1353
7.0
1349
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس جهانبخش

آخرین مشارکت های کاربران