بیوگرافی کامل عباس حیدری

متن کامل بیوگرافی عباس حیدری

«عباس حیدری» در آثاری همچون «صله سحر»، «عیالوار»، «تماس شیطانی»، «قرق»، «جستجو در جزیره»، «پول خارجی»، «ساوالان»، «سال‌های خاکستر»، «زرد قناری»، «بحران»، «اجاره‌نشین‌ها»، «مریم و می‌تیل»، «راز چشمه سرخ»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «رنو تهران 29»، «آخرین پرواز»، «سه و نیم»، «کلنل»، «شکار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس حیدری

«عباس حیدری» در آثاری همچون «صله سحر»، «عیالوار»، «تماس شیطانی»، «قرق»، «جستجو در جزیره»، «پول خارجی»، «ساوالان»، «سال‌های خاکستر»، «زرد قناری»، «بحران»، «اجاره‌نشین‌ها»، «مریم و می‌تیل»، «راز چشمه سرخ»، «آپارتمان شماره ۱۳»، «رنو تهران 29»، «آخرین پرواز»، «سه و نیم»، «کلنل»، «شکار» به عنوان «بازیگر»، «دستیار فیلمبردار»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس حیدری