بیوگرافی کامل شقایق جودت

متن کامل بیوگرافی شقایق جودت

«شقایق جودت» در آثاری همچون «مرد 2000 چهره»، «شیرین»، «نقطه‌چین»، «گبه»، «سلام سینما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی شقایق جودت

«شقایق جودت» در آثاری همچون «مرد 2000 چهره»، «شیرین»، «نقطه‌چین»، «گبه»، «سلام سینما» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های شقایق جودت