بیوگرافی کامل حسین مهری

متن کامل بیوگرافی حسین مهری

«حسین مهری» در آثاری همچون «ویولن»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «حوالی پاییز»، «کروکودیل»، «محکومین»، «آنها باز می‌گردند»، «زرد»، «ماجرای نیمروز»، «شروع یک پایان»، «تا مدار 10 درجه»، «چراغ‌های ناتمام»، «همه چیز آنجاست»، «به نام مادر»، «معراجی‌ها»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «معراجی ها»، «بال‌های خیس»، «زمانه»، «روزهای زندگی»، «پنجره»، «نابرده رنج»، «تا ثریا»، «شتاب کن»، «بن‌بست»، «شهرآشوب»، «شاهزاده ایرانی»، «عشق + 2» به عنوان «بازیگر»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی حسین مهری

«حسین مهری» در آثاری همچون «ویولن»، «ماجرای نیمروز 2: رد خون»، «حوالی پاییز»، «کروکودیل»، «محکومین»، «آنها باز می‌گردند»، «زرد»، «ماجرای نیمروز»، «شروع یک پایان»، «تا مدار 10 درجه»، «چراغ‌های ناتمام»، «همه چیز آنجاست»، «به نام مادر»، «معراجی‌ها»، «سرزمین کهن (سرزمین مادری)»، «معراجی ها»، «بال‌های خیس»، «زمانه»، «روزهای زندگی»، «پنجره»، «نابرده رنج»، «تا ثریا»، «شتاب کن»، «بن‌بست»، «شهرآشوب»، «شاهزاده ایرانی»، «عشق + 2» به عنوان «بازیگر»، «دستیار دوم کارگردان»، «منشی صحنه» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های حسین مهری

آخرین مشارکت های کاربران