بیوگرافی کامل امیر سیدی

متن کامل بیوگرافی امیر سیدی

«امیر سیدی» در آثاری همچون «نارنجی پوش»، «پله آخر»، «آسمان محبوب»، «سیمای زنی در دوردست»، «میکس»، «داستان های جزیره»، «درخت گلابی»، «ابر و آفتاب»، «سارا»، «مهمان مامان»، «تب»، «بمانی»، «لیلا»، «زینت»، «بانو»، «هامون»، «برادرم خسرو»، «پری»، «نیوه‌مانگ / ماه پنهان» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «مدیر صحنه»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی امیر سیدی

«امیر سیدی» در آثاری همچون «نارنجی پوش»، «پله آخر»، «آسمان محبوب»، «سیمای زنی در دوردست»، «میکس»، «داستان های جزیره»، «درخت گلابی»، «ابر و آفتاب»، «سارا»، «مهمان مامان»، «تب»، «بمانی»، «لیلا»، «زینت»، «بانو»، «هامون»، «برادرم خسرو»، «پری»، «نیوه‌مانگ / ماه پنهان» به عنوان «بازیگر»، «طراح صحنه»، «طراح لباس»، «دستیار کارگردان»، «دستیار اول کارگردان»، «دستیار دوم کارگردان»، «مدیر صحنه»، «منشی صحنه»، «برنامه‌ریز»، «دستیار صحنه»، «مدیر تدارکات» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
5.3
1378
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1382
7.0
1382
7.1
1380
5.3
1378
7.0
1376
7.3
1375
7.0
1372
7.1
1371
7.0
1370
7.8
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
7.0
1382
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1377
0.0
1375
7.2
1373
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1375
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1394
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های امیر سیدی

آخرین مشارکت های کاربران