بیوگرافی کامل داود پارسا

متن کامل بیوگرافی داود پارسا

«داود پارسا» در آثاری همچون «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «روشن، خاموش، روشن»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «یک بوس کوچولو» به عنوان «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی داود پارسا

«داود پارسا» در آثاری همچون «اشکان، انگشتر متبرک و چند داستان دیگر»، «روشن، خاموش، روشن»، «همیشه پای یک زن در میان است!»، «یک بوس کوچولو» به عنوان «مدیر تدارکات»، «دستیار تدارکات» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داود پارسا