بیوگرافی کامل کتایون امیرابراهیمی

متن کامل بیوگرافی کتایون امیرابراهیمی

«کتایون امیرابراهیمی» در آثاری همچون «اشک انار»، «نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا»، «ارتباط خانوادگی»، «ورود آقایان ممنوع»، «طهران تهران»، «بازنده»، «آدم و حوا»، «حسن‌کچل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی کتایون امیرابراهیمی

«کتایون امیرابراهیمی» در آثاری همچون «اشک انار»، «نهنگ عنبر 2: سلکشن رویا»، «ارتباط خانوادگی»، «ورود آقایان ممنوع»، «طهران تهران»، «بازنده»، «آدم و حوا»، «حسن‌کچل» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های کتایون امیرابراهیمی

آخرین مشارکت های کاربران