بیوگرافی کامل طالب جارچی

متن کامل بیوگرافی طالب جارچی

«طالب جارچی» در آثاری همچون «کنعان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی طالب جارچی

«طالب جارچی» در آثاری همچون «کنعان» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های طالب جارچی