بیوگرافی کامل مصطفی رستمی

متن کامل بیوگرافی مصطفی رستمی

«مصطفی رستمی» در آثاری همچون «تنها»، «دوله‌تو»، «سفیر»، «جایی برای زندگی»، «مجروح جنگی»، «شمارش معکوس»، «گاومیش ها»، «فرار مرگبار»، «گریز»، «دادستان»، «عملیات کرکوک»، «سیرک بزرگ»، «جستجوگر»، «مرگ پلنگ»، «کانی‌مانگا»، «آشیانه مهر»، «رای مخفی»، «راه آبی ابریشم» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مصطفی رستمی

«مصطفی رستمی» در آثاری همچون «تنها»، «دوله‌تو»، «سفیر»، «جایی برای زندگی»، «مجروح جنگی»، «شمارش معکوس»، «گاومیش ها»، «فرار مرگبار»، «گریز»، «دادستان»، «عملیات کرکوک»، «سیرک بزرگ»، «جستجوگر»، «مرگ پلنگ»، «کانی‌مانگا»، «آشیانه مهر»، «رای مخفی»، «راه آبی ابریشم» به عنوان «بازیگر»، «طراح لباس»، «دستیار تدارکات»، «متصدی برق» حضور داشته است.

امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1370
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.8
1387
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مصطفی رستمی

آخرین مشارکت های کاربران