بیوگرافی کامل اصغر امیدوارخرم

متن کامل بیوگرافی اصغر امیدوارخرم

«اصغر امیدوارخرم» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «فرود در غربت»، «موش»، «غیر منتظره»، «قلقلک»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «فرزند صبح»، «عطش»، «سفر سبز»، «آواز قو»، «رنجر»، «مرد عوضی»، «طوفان شن»، «مهریه بی‌ بی»، «بلندی‌های صفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی اصغر امیدوارخرم

«اصغر امیدوارخرم» در آثاری همچون «مسیح (ع)»، «فرود در غربت»، «موش»، «غیر منتظره»، «قلقلک»، «راه طی شده / ظهر روز دهم»، «فرزند صبح»، «عطش»، «سفر سبز»، «آواز قو»، «رنجر»، «مرد عوضی»، «طوفان شن»، «مهریه بی‌ بی»، «بلندی‌های صفر» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های اصغر امیدوارخرم

آخرین مشارکت های کاربران