بیوگرافی کامل الهام طهموری

متن کامل بیوگرافی الهام طهموری

«الهام طهموری» در آثاری همچون «بهترین سال‌های زندگی ما»، «پدر»، «آسمان هوای باران دارد»، «پرستاران»، «ترومای سرخ»، «سندباد و سارا»، «عشق و خون بها»، «قبیله من» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی الهام طهموری

«الهام طهموری» در آثاری همچون «بهترین سال‌های زندگی ما»، «پدر»، «آسمان هوای باران دارد»، «پرستاران»، «ترومای سرخ»، «سندباد و سارا»، «عشق و خون بها»، «قبیله من» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های الهام طهموری

آخرین مشارکت های کاربران