بیوگرافی کامل عباس نعمتی

متن کامل بیوگرافی عباس نعمتی

«عباس نعمتی» در آثاری همچون «مهاجر»، «دندان مار»، «راز کوکب»، «جاهل و رقاصه»، «آرماندو»، «تا صبح»، «نون و ریحون»، «رویای جوانی»، «سایه خیال»، «هزاران زن مثل من»، «عشق + 2» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «نویسنده»، «طراح صحنه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی عباس نعمتی

«عباس نعمتی» در آثاری همچون «مهاجر»، «دندان مار»، «راز کوکب»، «جاهل و رقاصه»، «آرماندو»، «تا صبح»، «نون و ریحون»، «رویای جوانی»، «سایه خیال»، «هزاران زن مثل من»، «عشق + 2» به عنوان «بازیگر»، «نویسنده فیلمنامه»، «نویسنده»، «طراح صحنه»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه خدمات» حضور داشته است.

جوایز عباس نعمتی
جوایز عباس نعمتی
جوایز عباس نعمتی
عباس نعمتی در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.9
1368
7.0
1368
7.0
1368
7.0
1355
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1395
0.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1389
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1368
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1381
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1369
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1379
7.0
1377
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های عباس نعمتی