بیوگرافی کامل محمد میلانی

متن کامل بیوگرافی محمد میلانی

«محمد میلانی» در آثاری همچون «ایستگاه بهشت»، «زن زیادی»، «نیمه پنهان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد میلانی

«محمد میلانی» در آثاری همچون «ایستگاه بهشت»، «زن زیادی»، «نیمه پنهان» به عنوان «بازیگر»، «سرمایه‌گذار» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1383
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد میلانی

آخرین مشارکت های کاربران