بیوگرافی کامل رضا فراهانی

متن کامل بیوگرافی رضا فراهانی

«رضا فراهانی» در آثاری همچون «حکم»، «دوئل»، «دو روی سکه»، «کانی‌مانگا»، «یاران»، «بهشت از آن تو»، «شب دهم» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تعزیه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی رضا فراهانی

«رضا فراهانی» در آثاری همچون «حکم»، «دوئل»، «دو روی سکه»، «کانی‌مانگا»، «یاران»، «بهشت از آن تو»، «شب دهم» به عنوان «بازیگر»، «گروه فیلمبرداری»، «دستیار تدارکات»، «حمل و نقل»، «گروه تعزیه» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
7.0
1384
7.2
1382
7.0
1371
6.9
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1371
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1366
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های رضا فراهانی

آخرین مشارکت های کاربران