بیوگرافی کامل مهتاب غیاثی

متن کامل بیوگرافی مهتاب غیاثی

«مهتاب غیاثی» در آثاری همچون «زیر درخت هلو»، «دوئل»، «روز کارنامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مهتاب غیاثی

«مهتاب غیاثی» در آثاری همچون «زیر درخت هلو»، «دوئل»، «روز کارنامه» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
5.2
1384
7.2
1382
7.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مهتاب غیاثی

آخرین مشارکت های کاربران