بیوگرافی کامل داریوش عیاری

در: ایران ، خوزستان ، اهواز

متن کامل بیوگرافی داریوش عیاری

فعاليت سينمايی را با ساخت فيلم های كوتاه در سينمای آزاد اهواز آغاز كرد. عياری سينما را با فيلم برداری فيلم «تنوره ديو» به كارگردانی كيانوش عياری برادرش تجربه كرد. فارغ التحصيل روزنامه نگاری و زاده ی اهواز است. مشاوره منیژه حکمت در فیلم «سه زن»بود و بعد از آن با فیلم «خط پایان» محمد علی طالبی به شکلی جدی فیلم برداری را سر لوحه فعالیت هایش قرار داد. اکثر کارهای برادرش و ابراهیم وحید زاده را عیاری فیلم برداری است.

متن کامل بیوگرافی داریوش عیاری

فعاليت سينمايی را با ساخت فيلم های كوتاه در سينمای آزاد اهواز آغاز كرد. عياری سينما را با فيلم برداری فيلم «تنوره ديو» به كارگردانی كيانوش عياری برادرش تجربه كرد. فارغ التحصيل روزنامه نگاری و زاده ی اهواز است. مشاوره منیژه حکمت در فیلم «سه زن»بود و بعد از آن با فیلم «خط پایان» محمد علی طالبی به شکلی جدی فیلم برداری را سر لوحه فعالیت هایش قرار داد. اکثر کارهای برادرش و ابراهیم وحید زاده را عیاری فیلم برداری است.

جوایز داریوش عیاری
جوایز داریوش عیاری
جوایز داریوش عیاری
داریوش عیاری در جشنواره های مختلف 2 بار کاندید شده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1385
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1380
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.1
1385
5.5
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
1375
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های داریوش عیاری

آخرین مشارکت های کاربران