بیوگرافی کامل محمد نجاریان

متن کامل بیوگرافی محمد نجاریان

«محمد نجاریان» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «مریم مقدس»، «فردا صبح»، «عوارض خروج»، «سبز کله غازی»، «ماجرای نیمروز ، رد خون»، «پالتو شتری»، «نبات»، «در پیکر»، «حساسیت فصلی»، «دنیای وارونه»، «پرسه در مه»، «بنفشه آفریقایی»، «خفه‌گی»، «ابد و یک روز»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «رخ دیوانه»، «لامپ صد»، «پل چوبی»، «اینجا بدون من»، «من»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار تدوین»، «پشتیبانی فنی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی محمد نجاریان

«محمد نجاریان» در آثاری همچون «ایستاده در غبار»، «مریم مقدس»، «فردا صبح»، «عوارض خروج»، «سبز کله غازی»، «ماجرای نیمروز ، رد خون»، «پالتو شتری»، «نبات»، «در پیکر»، «حساسیت فصلی»، «دنیای وارونه»، «پرسه در مه»، «بنفشه آفریقایی»، «خفه‌گی»، «ابد و یک روز»، «من دیه‌گو مارادونا هستم»، «رخ دیوانه»، «لامپ صد»، «پل چوبی»، «اینجا بدون من»، «من»، «یوسف پیامبر» به عنوان «بازیگر»، «کارگردان»، «تهیه‌کننده»، «نویسنده فیلمنامه»، «تدوین‌گر»، «دستیار کارگردان»، «دستیار تدوین»، «پشتیبانی فنی»، «با تشکر از» حضور داشته است.

جوایز محمد نجاریان
جوایز محمد نجاریان
جوایز محمد نجاریان
محمد نجاریان در جشنواره های مختلف 5 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر
امتیاز فیلم نقش میزان فروش تولید
6.0
1394
5.4
1379
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
0.0
اکران نشده
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.0
اکران شده
7.2
1397
6.3
1397
7.0
1396
0.0
1395
0.0
1393
7.0
1376
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
7.7
1388
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.7
1393
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1394
7.2
1386
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های محمد نجاریان