بیوگرافی کامل زهرا برومند

متن کامل بیوگرافی زهرا برومند

«زهرا برومند» در آثاری همچون «به وقت رویا»، «گیتی همسر علیرضا»، «نامه»، «عینک»، «پرستاران»، «فروشنده»، «پا در هوا»، «فرزند چهارم»، «دنیای پر امید»، «گزارش یک جشن»، «نان و شعر»، «یوزپلنگ»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «یک روز گرم»، «رهایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی زهرا برومند

«زهرا برومند» در آثاری همچون «به وقت رویا»، «گیتی همسر علیرضا»، «نامه»، «عینک»، «پرستاران»، «فروشنده»، «پا در هوا»، «فرزند چهارم»، «دنیای پر امید»، «گزارش یک جشن»، «نان و شعر»، «یوزپلنگ»، «کفش‌های میرزا‌نوروز»، «یک روز گرم»، «رهایی» به عنوان «بازیگر» حضور داشته است.

اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های زهرا برومند

آخرین مشارکت های کاربران