بیوگرافی کامل مسعود بهبهانی‌نیا

متن کامل بیوگرافی مسعود بهبهانی‌نیا

«مسعود بهبهانی‌نیا» در آثاری همچون «کیمیا»، «فاصله‌ها»، «ترانه مادری»، «کاراگاهان»، «خاک سرخ» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

متن کامل بیوگرافی مسعود بهبهانی‌نیا

«مسعود بهبهانی‌نیا» در آثاری همچون «کیمیا»، «فاصله‌ها»، «ترانه مادری»، «کاراگاهان»، «خاک سرخ» به عنوان «نویسنده فیلمنامه» حضور داشته است.

جوایز مسعود بهبهانی‌نیا
جوایز مسعود بهبهانی‌نیا
جوایز مسعود بهبهانی‌نیا
مسعود بهبهانی‌نیا در جشنواره های مختلف 1 بار کاندید شده و 1 بار برنده اطلاعات بیشتر

فیلموگرافی مسعود بهبهانی‌نیا

(+ اضافه کردن اثر به سوابق مسعود بهبهانی‌نیا)
امتیاز فیلم میزان فروش تولید
6.9
1391
7.0
1389
7.0
1387
0.0
1386
7.0
1381
اطلاعات بیشتری دارید؟ ما را در کامل کردن اطلاعات این شخص کمک کنید به روز رسانی اطلاعات فیلم ها و سریال های مسعود بهبهانی‌نیا

آخرین مشارکت های کاربران